صاحب
فوریه 19, 2019
مسافر
مارس 2, 2019

آتش

با چَشمِ سیَه  شَرَر به جانم زده ای

تیری  به  میانِ  استخوانم   زده ای

شُد وِردِ  زبانِ  خلق  و مجنونِ  توام

آتش  به دل و هر دو جهانم  زده ای

 

23/Feb/19

Sartrouville