نقش قلم
آوریل 14, 2019
یادِ یار
آوریل 23, 2019

آرزوی یار

آرزویم  همه  آن  بوده  که  یارم  باشی

قَدِّ  آغوشِ  من  و  طُرفه  نگارم  باشی

در  شبانِ  تُهی  از  نور  و  غمِ  تنهایی

چلچراغی  و مَهی  در شبِ  تارم  باشی

در خروج از نَفَسِ  سردِ  زمستانیِ  من

چون شکوفه خبر از فصلِ  بهارم باشی

سینه ام  را  سِپَرِ  دفعِ  بَلای اَت  کردم

تا  تو را جان  بدهم  بلکه  کنارم  باشی

زخمِ  دل را چه کنم  سینۀ  بشکافته  را؟

مرحم  زخمِ  من و  صبر و قرارم  باشی

بکشی  دستَ  لطیفی به  سَرِ عاشقِ خود

هَمدَمِ  رازِ  من  و  این  دلِ  زارم  باشی

زندگی  با  چه  صفایی  گذرد  در  برِ  تو

عیشِ هر  روز من و  لیل و نهارم  باشی

همچو آهو  که خَرامد به چمن وقتِ  بهار

اندراین دشت ودَمَن صید وشکارم باشی

سعیِ  پیمان همه آن بوده  که آید روزی

یارِ هر لحظه، چُنان  همدمِ  غارم  باشی

18/Apr/19

Sartrouville