شعار
دسامبر 11, 2019
خسته
دسامبر 16, 2019

آرش

تو دهان بر گِلِه بُگشای، صدایَت با من

بالِ  پرواز رها  ساز،  هوایَت  با  من

همچو آرَش به بُلَندای، کمان  برگیر و

خَصمِ بدخواهِ وطن باش، خدایَت با من

 

13/Dec/19

Sartrouville