پیروزی ترامپ – نقص قانون اساسی
فوریه 1, 2017
کوله
فوریه 4, 2017

آزاده

Broken Chain - Freedom Concept

دل بر تو  داده ام، شَهِ دلدادگان  منم

مجنونِ  دل  من، اَکبرِ  دیوانگان  منم

افتاده ام  زِ  پای ، دِریغ  از  نوازشی

افتاده تر  از  آن  همه  افتادگان   منم

بیگانه  گشته ام  به دلِ  هر چه  آشِنا

همدرد  و  یار   با  دلِ  بیگانگان  منم

بی پا و سر شُدم  درِ میخانه و  کنون

چهر آشنایِ  مَردُم  و شوریدگان  منم

آزاده ام زِ هر چه  بر آن  نام عَلقه  بُد

سَر خَطّ  و  مَشقِ  دفترِ  آزادگان  منم

گویی که با مَرار  و  تَعَب  زاده  گشته ام

مَرحَم  برایِ  خاطرِ  غمدیدگان  منم

پیمان ببسته ام که نَگُنجم در این قفس

درد آشِنا  و  هَمرهِ   آوارگان   منم

Sartrouville

01/Fev/2017