خواب و بیدار
مارس 2, 2017
چاره
مارس 4, 2017

آشکار

پنهان  نَتَوان  کرد  که  از  دیده  عیان  است

عشقی که سراسر همه خُسران و زیان است

خواهم  که  ترا  فاش  بگویم  زِ  دلِ  ریش

چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است؟

 

Sartrouville

01/Mars/2017