نرد عشق
اکتبر 23, 2016
بهانه
اکتبر 24, 2016

باران

باران

نشانۀ سبزیّ و زندگی ست

باران

نشانۀ رویِش و تازگی ست

امّا

برایِ دلی کاو پر از غم است

باران

ترانۀ دلدادگی و خستگی و دل شکستگی ست

و چه بارانی ست امشب

که می کوبَد

قطره های اَش

بر شیشه هایِ پنجرۀ خواب و خیالِ من

و می شِکُفَد

در دل اَم

رویایِ گمشده و شور و حالِ من …

Sartrouville

Oct/2016/23