کار دل
آگوست 30, 2019
سَرو چمان
سپتامبر 13, 2019

به یادِ سحر، دختر آبی

آن دخترِ آبی، سَحَرَم، گاهِ سَحَر رفت

با  دیدۀ  تَر  آمد  و  با  دیدۀ  تَر  رفت

جان و  دلِ  او  رَنجه  زِ بیدادِ  زمان بود

چَشم اَش به جهان بست و به آهنگِ سفر رفت

 

10/Sep/19

Sartrouville