گذار
ژانویه 28, 2018
نوبهار
مارس 20, 2018

تبار

زِ آسمان  چو  بِبارد به  برگ  و  بارِ دلم

چه  عاشقانه  بشوید  غم  و غُبارِ  دلم

ملامت اَم مکن اِی گُل زِ دردِ عشق و جفا

تو  اهلِ  مصلحتیّ  و من  از  تَبارِ دلم

Sartrouville

05/Mars/2018