دادخواهی
جولای 31, 2018
قاصد
نوامبر 16, 2018

ترانه

نشین به گوشۀ  دنجی، هلا!  ترانه  بخوان

بزن به چنگ و  نغمه هایِ  عاشقانه بخوان

بزن! که عاشقی همه جوشد زِ زخمۀ  تاراَت

بخوان!  برایِ  حالِ  دلم   از  فسانه  بخوان

P-Bagheri

Sartrouville