تزویر
ژانویه 17, 2020
تفاوت – تقارب
مارس 15, 2020

تقدیم به استاد شجریان

دلبرِ  طنّاز،  کجا  می روی؟

همدمِ همراز، کجا می روی؟

با تو به  والاییِ  گردون رسَم

ای  پَرِ  پرواز، کجا می روی؟

چَه چَهِ  افسونِ  هَزارانِ  من!

خُسروِ   آواز،  کجا  می روی؟

سازِ دلم  کوک به آوازِ توست

زخمۀ هر ساز، کجا می روی؟

مستِ  تواَم عاشقِ الحانِ تو

بادۀ  شیراز،  کجا  می روی؟

از تو به هر جای، سخن می رَوَد

وِلوِله   انداز، کجا  می روی؟

بی تو کجا گفته شود رازِ دل؟

غافل از این راز، کجا می روی؟

نادره  و  معجزۀ  خِلقَتی

معنیِ  اعجاز، کجا می روی؟

آمده  بودی  به  کنارَم   بِزی

بی دلِ دمساز کجا می روی؟

دیده ام از رویِ تو روشن شده

آمده ای، باز  کجا  می روی؟

رویِ  چُنان  آینه  گردانده ای

آینه  غَمّاز، کجا  می روی؟

ای تو مُرادِ همه، خَلقی مُرید

تکیه  و  عُکّاز  کجا می روی؟

سینه سِپَر  کردۀ  جانِ  تواَم

بی منِ سرباز کجا می روی؟

خصمِ تو رسوایِ جهان شد ببین

گردَنِ  افرازِ  کجا  می روی؟

شاعر و انگیزۀ شعرم تویی

قافیه  پرداز، کجا می روی؟

عشقِ به آوایِ بهشتیِّ تو

کرده ام ابراز، کجا می روی؟

پاسخِ  شیداییِ  پیمان  بده

مَخلَص و ایجاز: کجا می روی؟

31/Jan/20

Sartrouville

تقدیم به استاد شجریان