گذشته ( مینیمال )
می 9, 2017
هیاهو
می 15, 2017

جستجو

Vector illustration of search concept with office paper notes and magnifying glass

لا به لای کتاب هایم را می گردم

لای برگ ها

حتّی بین سطرها را

سرگردان

به دنبالِ گمشده ای هستم

که شاید هرگز نتوانم اَش یافت

حتّی مجازی اش را،

در لا به لای سطورِ کتاب ها

حتّی بین دو واژه

دست نوشته

حاشیه

و حتّی یک واژه…

…………

عشق را می گویم…

Sartrouville

10/May/2017