سیراب
آوریل 25, 2017
خطا
آوریل 27, 2017

حال و روزگار

زین چهره هایِ  غمزده  حالم  گرفته است

وین رشته هایِ خواب و خیالم گرفته است

خواهم  گُذَرَم  از   غمِ  جانکاهِ   روزِگار

اما  که   گذرگاهِ  محالم  گرفته   است

 

Sartrouville

25/Avril/2017