زیستگاه
ژانویه 27, 2017
نَفَس
ژانویه 30, 2017

خاطرات

Conceptual image of female likeness face and abstract technology

خاطرم نیست کجا بوده ام از روز ازل

آسمانی بودم

با همه اخترها

یا که اهل زمین

با دلی چون دریا

هر چه بودم، اکنون

نه پای بر زمین دارم و

نه سر بر آسمان می سایم

و چنین بود

که گم شد همه رویاهایم …

 

Sartrouville

26/Jan/2017