اعتدال
سپتامبر 11, 2016
حرکت
سپتامبر 14, 2016

خواب

آدم ها

می خوابند

در خوابِ غفلت اَند

شب را و روز را

حتّی هنوز را …

اما تو برخیز!

سَر بَر بالِشِ خواب مَنِه !

شاید که تا صبح

در دلِ تاریکیِ شب

کورسویِ روشنایی چراغی

بر دل اَت بتابد

خُفتگان را فراموش کن!

اینان خواب اَند همه

حتّی در روشنایی روز

حتّی زیرِ تابشِ آفتابِ  تَموُز

هَمگامِ خُفتگان  مخواب!

هِنگامِ خواب نیست

هِنگامۀ بیداری ست …

 

Sartrouville

06/Sep/2016