تنهایی
فوریه 24, 2017
رقیب
فوریه 26, 2017

خون

سِرِشکی  زِ چَشمَم  فُتاده به  ناله  و خون

که عشقِ وی، کشانده مرا به دَشتِ جنون

تمامِ  هستی  و   جانم  چه  عاشقانه   تَبَه

فُتاده ام  به  پایِ  دلم، چه خوار و زبون!

Sartrouville

20/Fev/2017