عاقل و مست
مارس 29, 2017
ماشین حساب
مارس 31, 2017

خُفتگان

شب را دوست دارم، مانند مرگ.

خُفتگان، همگی در صلح و آرامش اند. نه ریا و دو رویی، نه دروغ و دَغَل، نه حرص و آز، نه فقر و ثروت، و نه هیچ چیزِ دیگری که وَجهِ اِفتِراقِ انسان ها را رقم میزند، روزها.

شب ها، هنگامِ خواب، همه یکسان اند، ریا کار و راستگو، فقیر و غنی، درویش و حریص ، همه معصوم.

خواب و مرگ، تنها راهِ برقراریِ عدالت و تساویِ حقیقیِ انسان ها است.

خُفتگان، بی آزار ترین موجوداتِ جهانِ هستی اند.