راه
جولای 15, 2018
ترانه
آگوست 16, 2018

دادخواهی

سرود و هلهله رفت و زمانِ  ناله شده  ست

که  خونِ  مردمانِ  وطن در پیاله  شده ست

کنون  که   تختِ   افاضل   نصیبِ   اَرذَل   گشت

بنگر چه سان که “داد” چه خونین حواله شده ست