خروش
ژانویه 5, 2017
نامه
ژانویه 5, 2017

دعوت

بر خیز و بیا  همدم  و مهمانِ دل اَم  باش

بر خیز و کنون یاور  و حَلِّ مُشکل اَم باش

زین  پای،  فُتـادم  زِ  غمِ  دوریِ  روی اَت

نَظّاره گرِ  این  دل و  پایِ  در  گِل اَم باش

 

Sartrouville

28/Dec/2016