تحمل
می 6, 2017
سرنوشت
می 7, 2017

دفتر اندیشه

دفترِ  عقل  و  خِرَد  را  پاره  کن

چاره ای بر این  دلِ  بیچاره  کن

لحظه هایِ گرم و زیبا طی شده

نوبهارِ  عاشقیّ اَت  دِی  شده

 

Sartrouville

07/May/2017