Exhale
نَفَس
ژانویه 30, 2017
constitution-law-banner
پیروزی ترامپ – نقص قانون اساسی
فوریه 1, 2017

راهی به دل

night-8

خواستم بگویم دوستت دارم

زبانم در دهان نمی چرخید

لال بودم

خواستم بنویسم

انگشتانم روی کاغذ لرزید

اکنون اما

“دل به دل راه دارد”

تنها دلخوشی است

یا شاید

خود فریبی

هر چه هست

کور سویی است تنها

از امید.

 

Sartrouville

31/Jan/2017

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.