شیدا
ژوئن 29, 2018
دادخواهی
جولای 31, 2018

راه

آن لحظه هایِ شور و جوانی شکست و رفت

آهی ز دل  بر آمد  و در خون نشست  و رفت

گفتم  که  شادمانه  زی اَم   این دو  روزِ عمر

لیکن چه  غمگنانه  که  راه اَم  ببست و  رفت

P-Bagheri

Sartrouville