افسونگر
دسامبر 20, 2016
قصیده یلدا
دسامبر 21, 2016

رسوا

عشق

زیباترین پدیدۀ زندگی

نه !

خودِ زندگی ست

عشق بورز !

دوست بدار !

اما هیچگاه

” دوستت دارم” را بر زبان نیاور

رسوایِ “دل اَت”  باش

نه رسوایِ “ملّت” …

 

Sartrouville

21/Dec/2016