چینی بند زن
فوریه 20, 2017
تفاوت
فوریه 22, 2017

زبانِ نگاه

نمیدانم زبانِ دهان را چه کار؟

جز نیرنگ و دروغ؟

جز خُدعه و فریب؟

جایی که زبانِ نگاه،

آنقدر پاک و بی ریا است

که هیچگاه دروغ نمی گوید.

 

Sartrouville

20/Fev/2017