طلوعی دیگر
آوریل 22, 2017
تلاطم
آوریل 24, 2017

سازِ دل

از سازِ  دلِ  خسته  صدایی  برخاست

واندر  پیِ  ن  زمزمه  یادی  برخاست

در خاطره  آورد  تبِ  عاشقی اش  را

کاو  بر درِ  دلبر  به  گدایی  برخاست

بیچاره  هَمی  زَد  به  درِ  خانۀ   دلبر

امّا  نه  جوابی، زِ دل  آهی  برخاست

آنگه که بیاد آمَدَش  آن  لحظۀ  شیرین

زآن  دیدۀ  جانانه  نگاهی   برخاست

لیک  ازِ  سَرِ  یآس و  نِگَهی بی  اُمّید

بَرکَنده دل و جان و به راهی برخاست

Sartrouville

22/Avril/2017