شنگرف شفق
نوامبر 1, 2016
خون دل
نوامبر 2, 2016

سیاه و سپید

بُگشای گیسوانِ سیاهَت

تا هویدا شود

سپیدیِ رویَت

از لا به لا و پیچ و خمِ

تارهایِ سیاهِ گیسویَت

که تو

سپید رویِ سیه مویی

و

من

سپید مویِ سیه روی.

 

Sartrouville

01/Nov/2016