تلاطم
آوریل 24, 2017
حال و روزگار
آوریل 26, 2017

سیراب

ریشه های اَم را در عُمقِ خاک می نشان اَم

تا که سیراب شود

شاخه هایِ تشنۀ اندیشه ام

که به  “اندیشه”  زنده ام

سبز خواهم شد

سبز خواهم ماند

Sartrouville

15/Avril/2017