شعر و ادبیات

نوامبر 4, 2022

آشفته حالی

بَر چُنین آشُفته حالی بی گُمان باید گریست از ملال و غُصّه ها تا پایِ جان باید گریست   گَـر گـدایان با سِـتَم مـال و منـال اندوختند از جفا و جور و این دردِ نَهان باید گریست   زآنکه دزدان […]
اکتبر 29, 2022

حجّت

آیتِ الله، شِنو این سخندیدۀ خود را بِگُشا بهرِ من یک سخن از بهرِ خدا گوش کنپندِ مرا حلقۀ در گوش کن این همه جان ها که فدایِ تو شدکُشته و قربانِ خدایِ تو شد جملۀ دل ها زِ جفا […]
مارس 20, 2021

نوروز 1400

روزِ نو هَمرَهِ میلادِ بهار آمده است سُنبُل و یاسَمَن و غُنچه به بار آمده است سبز شد آن همه خشکیده درختان و زمین فصلِ وَرد و چمن و فصلِ شکار آمده است باد و باران و فَریباییِ گُل هایِ […]
اکتبر 17, 2020

توطئۀ خزنده

جامعه ای داریم صفر و صدی، دو قطبی، که یا سیاه می بیند و یا سپید. در چنین جامعه ای هیچ عددی بین صفر و صد وجود ندارد و هیچ طیفی از نور، میان سپید و سیاه. آدم ها را […]
مارس 19, 2020

غزل نوروزی

روزِ نو گشت و روزگاری نو غم  نباشد  که  غمگساری  نو کهنه  شد  کسب  و  کار قدیم هر که دنبالِ  کسب و  کاری نو زینتِ  چَه چَهِ  هَزاران  شد گُلسِتان اَت  به  نو بهاری  نو زنده  گردیده  وقتِ  بهار هر […]
مارس 18, 2020

بهاران با من

فصل دلگیرِ خزان اَم طی شد، پِیِ زردی و غمِ پائیزی، برف و سرمایِ زمستان آمد، فصلِ دلسردی و بی جانیِ ما، نَفَسِ سرد و زمستانیِ ما، به سَرَم حسرت بُستان آمد. امّا، تو بخواب، و به تعبیر به رؤیایِ […]
ژانویه 31, 2020

تقدیم به استاد شجریان

دلبرِ  طنّاز،  کجا  می روی؟ همدمِ همراز، کجا می روی؟ با تو به  والاییِ  گردون رسَم ای  پَرِ  پرواز، کجا می روی؟ چَه چَهِ  افسونِ  هَزارانِ  من! خُسروِ   آواز،  کجا  می روی؟ سازِ دلم  کوک به آوازِ توست زخمۀ هر […]
ژانویه 17, 2020

تزویر

به  پشتِ  میلۀ  زندان  زِ  ناله ها  مُردیم زِ جورِ حاکمِ  نادان  چه  غُصّه ها خوردیم صدایِ  مردمِ   آزاده  در  گَلو   خشکید به  عُنفوانِ  جوانی  چه  زود  پَژمُردیم به خواب، پَرتوِ  خورشید و  نور می دیدیم نِگر که  در دلِ […]
ژانویه 13, 2020

اندرز

تا که  پامالِ  ستم هایِ  حریفان  نشوی پای در  راه  بِنِه  تا که  پشیمان  نشوی پشتِ هر خصمِ وطن خاک نِما تا زین پس شاهد و وارثِ  یک  کشورِ  ویران  نشوی   08/Dec/19 Sartrouville
ژانویه 9, 2020

بیدار

همه در خواب و مَرا ذهنِ فراموشی نیست مَر زَبان را چه کنم؟ قدرتِ خاموشی نیست زخمه  بر  تارِ  دل  و  نغمۀ  بیداری  خوان خُفته  بیدار  نِما، دورۀ  بی هوشی نیست   09/Jan/20 Sartrouville
ژانویه 7, 2020

فریب

این برگ و بارِ جَنگی و زین اَت برای چیست؟ تیر و  کمان  و دَرقِ  وزین اَت  برای  چیست؟ گفتید  که  آفاق  پُر  از  مِهر  می کنیم این  انزجار و نفرت  و کین اَت  برای چیست؟ آبادِگان  و  خانه  چه […]
ژانویه 4, 2020

دست های آلوده

دستی که به خونِ مردمان آلوده ست آیا بِتَوان  گفت  که انسان  بوده ست؟ همواره  چُنین  بوده  ولی  خصلتِ او در ظُلمتِ  ظالمانه  پنهان  بوده ست هر چند  بِگُفتا  که  قلم  آزاد  است خَصمِ  قلمِ  شاعرِ  دیوان  بوده ست از  […]
دسامبر 16, 2019

خسته

روحم  از این سراچۀ  ویرانه  خسته است کارم  زِ شور و حالِ  جوانی  گذشته است چون شاخه هایِ خشک و پریشان وغمزده در انتظارِ  بارِشِ  باران  نشسته  است چَشمی  چگونه  بر تَن  رنجور و ناتوان؟ کاین رشته هایِ نازک عمرَم […]
دسامبر 14, 2019

آرش

تو دهان بر گِلِه بُگشای، صدایَت با من بالِ  پرواز رها  ساز،  هوایَت  با  من همچو آرَش به بُلَندای، کمان  برگیر و خَصمِ بدخواهِ وطن باش، خدایَت با من   13/Dec/19 Sartrouville
دسامبر 11, 2019

شعار

از  پریشانیِ   او  خانه ام  آباد  نشد مرگ بر! گفتَمَش و مُنجیِ  بیداد نشد بد  نخواهیم  زِ بَهرِ  همه  آحادِ  جهان از  عزایِ  دلِ  آنها  دلِ مان   شاد  نشد کهنه  اَبری  سِپَرِ  این  همه  اختر گردید در  دلِ  وادیِ  ظُلمت، […]
دسامبر 9, 2019

شداد

خُرَّمی در جهان نمی بینیم شادیِ  مردمان  نمی بینیم بس بدیدیم  آه و ناله  و غم حالِ خوبِ کَسان نمی بینیم زیرِ  شلّاقِ  روزگارِ  شداد شعری ازعاشقان نمی بینیم تَلّی  از نَعشِ  کُشتگان، حتّا یاوری  نیمه جان  نمی بینیم (سبزسَر)هایِ […]
دسامبر 5, 2019

وطن

حال و روزِ زندگی مطلوب نیست حالتِ  ایرانَم  اصلاً  خوب  نیست هر  زبان  بسته،  قلم  بشکسته اند پاسخِ  مَردُم  بجز سرکوب  نیست   02/Dec/19 Sartrouville
دسامبر 1, 2019

اندرز

ای  سَراپایِ  تو  از  کینه  و  نفرت  لبریز! دست کوتاه ازاین خاک وازاین مُلکِ عزیز! گویَم  امروز  تو  را  موعظه  و اندرزی از دَمِ  خشم  و زِ خونخواهیِ مردم  بُگریز!   25/Nov/19 Sartrouville
نوامبر 28, 2019

یادگاران

دستی  به  سر گرفتیم  با  یادِ هم قطاران چَشمی  به  رَه  گشودیم  در انتظارِ  یاران رفتند وخفته درخاک، مائیم و قطره  دَمعی جاری شود  زِ چَشمان چون سیلِ نوبهاران   24/Nov/19 Sartrouville
اکتبر 24, 2019

برگِ پائیزی

سبزه  برگی  بُدَم  ستم  دیده برگ خشکی به شاخه چسبیده مضطرب  از  نسیم پائیزی وَه چه ا فتادنِ غم  انگیزی زرد  و  اُفتاده  و  چروکیده از جفایِ  زمانه  خشکیده بادِ سردی مرا زِ شاخه بِزَد پُشتِ  پا  بر منِ  فُتاده  […]
اکتبر 16, 2019

تقدیم به مولانا

عشقی زدوست بردل و برجانم آرزوست روحی به جانِ بی سر وسامانم آرزوست بر سازِ دل  نوازِ  پُر از شادی  و سُرور چنگی  برایِ  روحِ  پریشانم  آرزوست از زندگان و سیرتِ شیطان چه گویَمَت؟ وآن مردگان و چهرۀ بی جانَم […]
سپتامبر 13, 2019

سَرو چمان

غم ها همه بُگریزد  کاین جانِ جهان آمد وز غیبت آن مَه رو  این دل به فغان آمد شهزاد سخنگویَم خوش خوانۀ خوشخویَم گُل  واژۀ  گُل رویَم  آن غُنچه  دهان آمد زیباییِ  اندامَش  وآن  رویِ  دلآرامَش خوش مَنظرِ رعنا و، […]
سپتامبر 10, 2019

به یادِ سحر، دختر آبی

آن دخترِ آبی، سَحَرَم، گاهِ سَحَر رفت با  دیدۀ  تَر  آمد  و  با  دیدۀ  تَر  رفت جان و  دلِ  او  رَنجه  زِ بیدادِ  زمان بود چَشم اَش به جهان بست و به آهنگِ سفر رفت   10/Sep/19 Sartrouville
آگوست 30, 2019

کار دل

کاری به دلم ندارم ای دوست کاین آتشِ جان،  بهانۀ  اوست صوتی که زده  شَرَر به جانم از  نغمۀ  عاشقانۀ  اوست هر جا که صدایِ  نغمه  پیچد زیباییِ  هر  ترانۀ  اوست آن  برقِ  ستارۀ   شبانگه رؤیایِ خوشِ  شبانۀ اوست چَشمی […]
آگوست 24, 2019

روایت

رفتیّ و مرا حسرتِ  دیدارِ دگر بود دیدارِ تو  و  بوسۀ  خونبار دگر بود گفتم که طبیبِ  دلِ غمبارۀ  من باش شاید  که حریفم  دلِ  بیمارِ دگر بود دستت بگرفتم که طبیبی به دلم لیک آن لحظه که در کارِ […]
آگوست 9, 2019

دلبر

افسون شده  و عاشق و رسوای  زمانم مهرَت به دل اُفتاده، دل  اُفتاده  به جانم رفتم که  زِ خاطر  بِبَرَد این  دلِ  خون  بار لیکن  رُخِ  جانانه  ندیدن  نتوانم هَر رَه که به سویی بِرَوَد صَرفِ محالی جُز  کویِ  تواَم  […]
آگوست 2, 2019

شعر و شاعری

چندی است که می خواهم بنویسم در باب شعر و شاعری، امّا کو مجالی؟ اکنون نیز، حکایتی از شاعره و همکاری عزیز خواندم که انگیزه ای شد بر این نوشتار بسیار مختصر، که مفصّل آن چندین صفحه می تواند باشد […]
جولای 17, 2019

تعبیر

تعبیر تواَم  گر  که  مرا  خواب  ببینی سیمایِ   مرا  در  رُخِ  مهتاب  ببینی خوش چهره نُمودی زِ پریشانیِ مویَت بنگر دلِ  این  عاشقِ  بی تاب  ببینی افتاده  بُدَم  خسته به  دریایِ  نگاه اَت باز آ  که  مرا  غرقۀ  گرداب  ببینی […]
جولای 8, 2019

سُلاله

چه خوش آمدی به خوابم که چو تشنه در سرابَم بِگُشایم اَت  دهانَم   بِدَهی   سَبویِ   آب اَم ز سپیده  تا  به  شامَم  شده  آرزویِ  خامَم که چو دیده هَم گذارَم گُذَری دمی به خوابَم به شب اَم سَحَر نیابی  چو […]
جولای 4, 2019

پریشان

از  رفتنِ  تو   زار  و  پریشان  شُدَم  اِی  دوست سرگشته  و  آواره  و  حیران  شُدَم  اِی دوست گفتم   که  چو   شمعی   منِ   پروانه  بسوزان حالی که تو خاموش، هراسان شدم اِی دوست   30/06/2019 Sartrouville
ژوئن 30, 2019

جستجو

باز در آینه اعجاز اُفتاد نِگَهَم در نِگَهَم  باز اُفتاد اَخم بر چهره شِکُفت دیدۀ بی رَمَق اَم گُذَرِ لحظه بگفت. همۀ هستی را در عمق نگاهم کاوید پلک هایم لرزید اَشکِ اَندوهی  بر گونه چکید که چرا آینه پُر […]
ژوئن 27, 2019

شیدایی

اسیرم  می کند  هر دم  چُنان  چشمان  شهلایَت که خواهم بوسه باران اش کنم چَشم و سرا پایَت شرابی کهنه می خواهم  که مستم  آنچُنان  سازد که  آیاتِ  خدا  دانم  بهشتی  صوت  و آوایَت کرامت  کن  کناری  نِه  حریرِ  گیسوانَت  […]
می 20, 2019

پاسخی به حافظ

حافظ  چگونه گویی مشکل نمی توانی!؟ از دوستانِ  جانی  چونان  توان  بریدن؟ صد رقعه پاره کردم  صد استخاره کردم فُرقَت  زِ جانِ جانان  گویی زِ جان بریدن ( پاسخِ مصراعی از حافظ: از دوستانِ جانی مشکل توان بریدن)   20/May/19 […]
می 9, 2019

بهارانه

این دلِ  دیوانه  را، دلبرِ جانان  خوش  است فصلِ بهاران شده، بوسه  فراوان خوش است هَر دَم  از این  باغِ  تو، عطرِ  گُل  و  نسترن نرگسِ مستانه  را،  بادِ  بهاران خوش است پنجه به موی اش  زنی ، گاهِ  قَدَم […]
آوریل 26, 2019

غایب

آن  دلبرِ  دُردانۀ  یکدانه  بَرَم  نیست سیمین بَرِ مستانۀ  شهد و شِکَرَم نیست خواهم که نَفَس تازه کند این دلِ خسته با هیچ کسی غیرِ تو میلِ سَفَرَم  نیست حیرانِ  نظر بازیِ  عُشّاقِ  زمان ام حقّا  که  بجز دلبَرَکم  در  […]
آوریل 23, 2019

یادِ یار

یادِ روزی که دلم عاشق و مهمانِ تو بود میزبانِ  نگهم   چهرۀ   خندان   تو   بود با دل هر لحظه ز مهرِ تو سخن می گفتم جِلوِه گاهِ  سُخَنَم  باغ  و گلستان  تو  بود هر دَمی  بادِ  صبا رقص کُنان می […]
آوریل 18, 2019

آرزوی یار

آرزویم  همه  آن  بوده  که  یارم  باشی قَدِّ  آغوشِ  من  و  طُرفه  نگارم  باشی در  شبانِ  تُهی  از  نور  و  غمِ  تنهایی چلچراغی  و مَهی  در شبِ  تارم  باشی در خروج از نَفَسِ  سردِ  زمستانیِ  من چون شکوفه خبر از […]
آوریل 14, 2019

نقش قلم

نقشِ  قَلَم  را  نِگَر، جانِ  جهان می کشم رویِ پری چهره و چشم ودهان می کشم دیدۀ او همچو  مُل، رنگِ  رُخ اش را  چوگُل صبغۀ  بال  و  پَرِ،  شاپرکان  می کشم آن  چَم  و  اندامِ  او، رویِ  دلآرام   او […]
آوریل 10, 2019

رنجنامه

از هجرِ  تو  ای  آفتِ  جانم  ننوشتم از  خستگیِ  روح  و  روانم  ننوشتم مُردَم  زِ غمِ  دوری ات  ای دلبرِ  زیبا ازاشک وغمت بی توچه سانم ننوشتم صد نکته  نوشتم  زِ تمنایِ  وصال ات آن  نکته که رسوایِ  جهانم  ننوشتم […]
مارس 25, 2019

ویرانه

خانه ویران شده و باغ و گلستان خالی است دیده  از منظرۀ  بلبل  و  بُستان  خالی است نیست در شهرِ من از خُسروِ  خوبان خبری جایِ سهرابِ یَل و  رستمِ دستان خالی است   25/Mar/19 Sartrouville
مارس 24, 2019

وفادار

از من  بِگُسَستی  و زِ  مِهرَت  نَگُسَستم خود  را  بِشِکَستَم   دلِ  دیگر  نَشِکستم هر  چند  مرا  رانده ای  اِی  یارِ  ستمگر شادم  به  کسی  این  دلِ  دیوانه  نبستم یادی  زِ  منِ  عاشق  و   آواره  نکردی گفتم  سخن از هِجرِ تو […]
مارس 22, 2019

طنز بهاری

فصلِ گُل و  رقص آمد و  ابر آمد  و  بارانِ بهار  است بارانِ  بهار و  لبِ  یار  و  هوسِ  بوس  و  کنار است چون فصلِ بهار است هر گوشۀ صحرا  نگری  شاخه گُل  و  شاپره  بینی فصلِ چمن  و پیرهن  […]
مارس 20, 2019

آرزو

حَبسِ   در   روزگارِمان   نَفَس  است شکلِ سنگینِ  واژه ها  قَفَس  است مُردَم  از زردی  و  هُبوطِ   خزان نازنینا   بهارِمان   هوس   است   20/Mar/19 Sartrouville
مارس 18, 2019

وفا

من ساده ترین عاشق و شیدایِ تو هستم مهرَت به دل افکندم و پیمان به تو بستم لَختی  نِگَهی  بَر منِ  عاشق  نَفِکندی از خانه بِراندی سَرِ کوی اَت  بِنِشَستَم گر تیرِ  جفایی  بِزَدی  بر دلِ  بیمار هرگز نگرفتم  سِپَرِ […]
مارس 15, 2019

وصف

از سلسله مویَت چه بگویم؟ که خدایی با   این  رخِ  زیبا  چه  کنم؟ رَمزِ  بقایی هرگز  نروم   نزدِ  طبیبان  دگر،  چون بیماریِ  این  خسته  دلم  را  تو  شفایی ازآن لبِ لعلَت چه بگویم؟که خزف نیست سیمین  بری  و  دشمنِ   بازارِ […]
مارس 12, 2019

بیداد

بِشکُفتۀ  سودایِ  منی  همچو  بهاری در آن نگه و چَشمِ تب آلوده چه داری؟ رفتم  که  گریزم   زِ  تمنّایِ  وصال اَت امّا به چه سوئی؟ که تو شاهینِ شکاری گفتی که صبوریِّ  مرا  پیشۀ جان کُن گفتم  خبر  از  این  […]
مارس 9, 2019

سالی دگر

سالِ  دگری  با  غمِ  جانانه  سِپَر  شد سالی به هزاران غمِ هجرانِ تو سَر شد رفتم  زِ  غَمَت  بَر  دَرِ  میخانه  نشینم لیکن عَسَس و عابد و داروغه  خبر شد گفتم که  نَخُسبَم  که مَهِ  رویِ  تو بینم ازبخت بَدَم […]
مارس 6, 2019

خاتم

سالِ دگری گذشته با این  غمِ دل سالی به  وفورِ مویه  و  ماتمِ  دل مهرِ تو  چُنان  فُتاده بر سینۀ  من دل حلقۀ عاشقی  و تو خاتمِ  دل   17/Feb/19 Sartrouville
مارس 2, 2019

مسافر

بنگر دمی  بر این  دلِ  محنت  کشیده ام من  از  دیارِ  غُربتِ  و  هجران  رسیده ام لَختی نظر نِما به چهرۀ در خود  تکیده ای آنگه ببین که بی تو چه زهری چشیده ام دل بسته ام به مویِ چُنان […]
فوریه 23, 2019

آتش

با چَشمِ سیَه  شَرَر به جانم زده ای تیری  به  میانِ  استخوانم   زده ای شُد وِردِ  زبانِ  خلق  و مجنونِ  توام آتش  به دل و هر دو جهانم  زده ای   23/Feb/19 Sartrouville
فوریه 19, 2019

صاحب

چشمی به دَرِ خانه و چشمی به صفایَت ای صاحبِ عاشقکده  رحمی به  گدایَت رحمانِ دلِ  عاشق  و دیوانه  تویی،  تو ای من  به  فدایِ  دل  و قربانِ  جفایَت هرگز نَنُمودی به من اَت گوشۀ  چشمی راضی  شده ام  بشنوم […]
فوریه 16, 2019

تو

دستم  به  سَرِ  خِرمَنِ  گیسویِ  تو باشد وین  بادِ  صبا  را  خبر  از  بویِ  تو  باشد چشمم به  شبِ  تیره  نَخُسبیده  که  شاید کان ماهِ درخشانِ مَن اش  رویِ تو باشد من سینه  سپر کردۀ  جانانه  از آن  رو تیری […]
فوریه 14, 2019

اشک و آزادی

سَر تا به  پایَم  اشک  هِزاران  کبوتری کاینجا  به  انتظارِ  هَزاران  نشسته اند اشکِ ستاره می چکد از آسِمان  سرخ بالِ  هِزار  بلبلِ   آزاده   بسته اند آنان که  رفته اند  و  به  تُربت بخفته اند از سرنوشتِ شُومِ خود اینگونه […]
فوریه 12, 2019

نا گفته ها

زندگی هامان سرشار است از عشق هایی که نَوَرزیده ایم از حرف ها از دوستت دارم ها از ناگفته هایی که در دل می ماند خاک می خورد و با ما بر زبان نیاورده همراه با غرورمان به گور می […]
فوریه 9, 2019

ای جان

دنیایِ  مَنی  ای جان،  زیبایِ  مَنی  ای جان لب را به سخن واکن، شیرین سخنی ای جان شاید که خبر داری، شهد و شکر ارزان  شد کاین شهد و شکر آمد،  شکَّر دَهَنی ای  جان میراثِ  بهارانی،  پیوسته  و  حَیّانی […]
فوریه 6, 2019

نشانه

گر  مَرا عاشقی  نشانه  نبود هیچ اَم  اندوهی  و بهانه نبود آمدم شاخه ای  زِ گُل چین اَم اثری  از گُل  و  ترانه  نبود گفته  بودی غمِ  زمانه خورَم در کلام اَت  غمِ  زمانه  نبود گفتم اَت  سُرخیِ  کرانه  ببین […]
فوریه 3, 2019

به نام عشق

باید به  نامِ عشق، سلامی دوباره  کرد وین آسمانِ  زنده دلان  پُر ستاره  کرد گر موجباتِ عشقِ  بُتان  دوزخی  بُوَد باید گناهِ  دوزخیان شُست  و چاره کرد همراهِ  دلبری  که  بلا و فسونگر است هرگز نَشایدم  که به عشق استخاره […]
ژانویه 30, 2019

رنج

گاه بی خوابم  و گَه زمزمه  بر لب دارم روزگارانِ من این  است، کمی تب دارم دیده اَت می فِکَنَد لرزه بر اندام و تن اَم سِتَمی  می کشم  و  رنجِ   مُرَکَّب  دارم
ژانویه 25, 2019

ستایش

دلی  به  خاطرم  آمد  که  مُبتلایِ  تو بود که هرچه بر سَرَش آمد غم و بلایِ تو بود سکوتِ  هَمچو فغان  و لبانِ  بسته  خَمُش سرود و نغمۀ  زیبا، دَم  و صَلای  تو بود ندا رسیده  زِ اَقصی  که  بی  […]
ژانویه 21, 2019

غزال

دلی خواهم  مرا  دَمساز باشد که هَر دَم عاشقِ  پرواز باشد و گر افسرده  گردم  ناشکیبا برای اَم  نغمه  و  آواز  باشد دَمی از آن دهانِ شکَّر افشان گَهی از آن دو چشمِ ناز باشد دو چشمان اَش سیاهیٍ شبانگه […]
ژانویه 19, 2019

فدایی

از دیده بُرون شو! که تورا دیده ببندم هر چند به ما  گفته  بُد  آن دلبرِ زیبا از این دلِ  شوریده نداند، که نهان بُد چَشمی  بدهم  در  رَهِ  آن  ماهِ  فریبا 06/Jan/2019 Sartrouville
ژانویه 16, 2019

صدایِ سکوت

صدایِ پایِ سکوت می آید از در و دیوار و من خسته تر از همیشه از این دلِ غمین و از این تَنِ بی عار 16/Jan/2019 Sartrouville
ژانویه 13, 2019

محنت

طفلک دلم  که حسرتِ دلدار می کشد هر  منَّتی  که  در طلبِ  یار می کشد روزی به جایِگاه بُتان می نشاندن اَش بِنگر کنون  که  نازِ خریدار می کشد بنشسته بُد به  گوشۀ  بازارِ عاشقان بس  انتظارِ  رونقِ  بازار می […]
ژانویه 9, 2019

خواهش

تا کجا پَرسه زنم؟ همدم و همراهی نیست چه کنم؟ بی تو مرا وسوسۀ راهی نیست سر به دامان چو بَرَم؟ صَدر و سَرَم  بر چه نِهَم؟ از بَرِ سَجدۀ من  درگه و درگاهی نیست تو بیایی  به  بَرَم  هستی […]
ژانویه 6, 2019

خاطره

دلی  به  خاطرم  آمد  که  مبتلایِ  تو بود که هرچه بر سَرَش آمد غم و بلایِ تو بود سکوتِ  هَمچو فغان  و لبانِ بسته خَمُش سرود و نغمۀ زیبا، دَم و صَلای  تو بود
ژانویه 3, 2019

زیبایی

گُفتَمَت  خنده  کنان  بَر لبِ  دریا  برویم یا که چون تشنه لبان در دلِ صحرا برویم دیده در دیده و افسون شده در بَحرِ سکوت پنجه در پنجۀ  هم  واله  و شیدا  برویم تو کنارِ دلِ من باش و مگوی […]
دسامبر 31, 2018

آیه

بَر هزاران  کتیبه  بِنوِشتَم آنچه بَر عاشقان مُقَدَّر بود وآنچه دردل بِماند و نامه نشُد بَرگ هایِ  سپیدِ  دفتر بود   هرگز آن یاد، از بَرَم نَگُریخت گفتنی ها  که  بَر زبان  آمد آنچه درلا به لایِ سینه بِماند خاطری […]
دسامبر 27, 2018

دغدغه

دست وقلم خسته کن ازجان بگو چَه چَه و آوایِ هَزاران بگو در دلِ  یخ  بستگی ومُردِگی از نَفَسِ سبزِ  بهاران  بگو ناله مکن ازغم و پژمردگی زمزمه هایِ  نَمِ  باران بگو سرکَش ازاین اَشرَبه  پیمانه ای از دل و […]
دسامبر 25, 2018

یاد

یادِ تو در من نگر، فصلِ خزانم چه کرد با وزش هر نسیم  عاشق و دیوانه  کرد برگ درختان که با، بادِ خزان شد هوا صبر و قرارم بِشُد،  هَمدَمِ  پیمانه کرد باز دلم خسته  شد، باز نِگَه  خیره  شد […]
دسامبر 23, 2018

آینه

گفتم  که  بیاویزم،  یک آینه در خانه در  آینه اَش  بینم، آن  دلبرِ   دُردانه هر دم رُخِ او بینم، شادانه شوم رقصان چوُنان  که  بگویَندَم، این عاشقِ  دیوانه در حسرتِ آن بادم، کزصبحِ سحرخیزان گرداند و بنماید،  گیسویِ  وِ  را […]
دسامبر 21, 2018

یلدا

خواستم به راه و رسمِ هزاران ساله و هر ساله، جشن بگیرم یلدا را، امّا چه کنم؟ که روزگارِ مردمانم چو تاریکیِ یلداست و کورسوی هیچ نور و سپیده ای نیز بر چشمانِ بی نورشان نمی تابد. خواستم به راه […]
دسامبر 18, 2018

پریشان

زِ عشقِ  گُلرُخی  جانان غمی  افتاده  بَر جانم که غیراز بَرزَن و کوی اش رَهی دیگر نمی دانم ملامت می کنندم هان! که دل از یارِ خود بِستان بدونِ دل توان  بودن، ولی  بی  جان  نمی مانم پس از دیری […]
دسامبر 15, 2018

خنده

مَنِ دل مُرده ببین با دِگَران می خَندَم که غَم اَم مُستَتِر و مویه کُنان می خَندَم چاره ای مانده مَرا زیرِ چُنین بارِ غَمی؟ غَرقِ اَندوهَم و زین بارِ گِران می خَندَم مَنِ دلداده همان بِه، شَبِ تارَم باشد […]
دسامبر 13, 2018

مسکین

همه هستی  پُر از مستی، منِ  دلداده غمگینم میانِ این  همه  رنگم، سیاه  و تیره  می بینم سبکباری  بُدَم شادان، میانِ دشت و گُلزاران کنون افسرده ای تنها،  زِ جورِ  یارِ  سنگینم چو پیکانی که برخیزد از آن چشمِ کمان […]
دسامبر 11, 2018

ستم

ستم ها را شِمُردیم و شِمُردیم ولی از بارِ غم هرگز نَمُردیم عیان شد برهمه، ظلمِ ستمکار بیان کردیم و راهِ خود سپردیم
دسامبر 7, 2018

دُعا

دستی به هوا بَهرِ دُعایِ دلِ ما  کُن دستی به وفا بر سَرِ تنهاییِ من کَش یا دل به دلم نِه که بیاسایم از آن رو یا آنکه بسوزان دلِ من بر سرِ آتش
دسامبر 5, 2018

حکایت

شبی به خَلوَتِ من آ، مکن عیان که نهانی به بوسه ای به کناری که زندگی بچشانی زِ  دیگران  بِگُسَستم  زبانِ  شِکوِه  ببستم نخوانده های دلم را  نه دیگران  نه تودانی نَهُفته ام  غمِ  دل  را  به  کُنجَ  دِنجِ  زبانم […]
دسامبر 3, 2018

سَروَر

بَرَم دو یَد  بَرِ سینه  بر آستانِ تو باشم پرنده همچو کبوتر در آسمانِ  تو باشم گُمان مَبَر که  چو رفتی رَوَم به سویِ دیاری بِبایدم  به  صفی  از  سپردگان  تو باشم مرا به  چله  بگیری، چُنان رها بِنِمایی که  […]
دسامبر 1, 2018

سعی

چُنان که زخمه نوازم، به دل  ترانه نشد ترانه ای  بَرِ  آن  اَبرویِ  کمانه  نشد برای خالِ لبانَش، دو چشمِ فتنه گَرَش زمانه ام به سرآمد در این میانه، نشد بگفتم اَش زِ در  آی و  کنارِ من  بِنِشین چُنان […]
نوامبر 28, 2018

گذرِ عُمر

عُمری به  زیرِ آبیِ این آسِمان  گذشت عُمری به  راهِ  نالۀ  بیچارگان  گذشت هرگز  نکرده ام   گله  و  شِکوِه  از زمان طی شد بسی زمانۀ من  وَه چه سان گذشت جان داده ام  به  گوشۀ زندانِ روزگار جانی ازاین شکسته […]
نوامبر 25, 2018

بهانه

بَرآن شدم که بخوانم فقط برایِ دلم به گوشِ وی بِرَسانم ترانه هایِ دلم بزن به زخمه دلَم را بخوانَد از بَرِ تو زِ تارِ تارِ وجودی ، که هم نوایِ  دلم وگر دلم بخروشد به پایِ عشق وجنون به […]
نوامبر 20, 2018

امید

دردِ هجران را  زِعشق آموختم در  تنورِ  داغِ  هجران  سوختم گر چه  بشکسته  دلِ دیوانه  را چشمِ اُمّیدی   به   پیمان  دوختم
نوامبر 16, 2018

قاصد

قاصد! به  کویِ وی گذر و حالِ من بگو از  لحظه هایِ  خلوَتِ   دنیایِ  من  بگو با او بگو زِ فُرقَت و هجران و درد وغم از  بویِ  یوسف  و  سَمَرِ  پیرهن   بگو
آگوست 16, 2018

ترانه

نشین به گوشۀ  دنجی، هلا!  ترانه  بخوان بزن به چنگ و  نغمه هایِ  عاشقانه بخوان بزن! که عاشقی همه جوشد زِ زخمۀ  تاراَت بخوان!  برایِ  حالِ  دلم   از  فسانه  بخوان P-Bagheri Sartrouville
جولای 31, 2018

دادخواهی

سرود و هلهله رفت و زمانِ  ناله شده  ست که  خونِ  مردمانِ  وطن در پیاله  شده ست کنون  که   تختِ   افاضل   نصیبِ   اَرذَل   گشت بنگر چه سان که “داد” چه خونین حواله شده ست
جولای 15, 2018

راه

آن لحظه هایِ شور و جوانی شکست و رفت آهی ز دل  بر آمد  و در خون نشست  و رفت گفتم  که  شادمانه  زی اَم   این دو  روزِ عمر لیکن چه  غمگنانه  که  راه اَم  ببست و  رفت P-Bagheri Sartrouville
ژوئن 29, 2018

شیدا

شِکوِه کنم خسته دل، وایِ من و وایِ دل شُد همه عالَم  خبر، واله  و شیدایِ  دل بسته  زبان  بوده ام، تا  که  بگردد نهان از نگهم شد عیان، عاشق و رسوای دل دیدۀ من در پِی اَش، آن قد […]
می 3, 2018

آشفته

با  این همه  آشفتگی ام خواب  ندارم وین  زخم زبان  را چه  کنم؟ تاب ندارم گویند که  دیوانه و مجنون شده  پیمان زاین ابرِ سیَه صِبغِه  که  مهتاب  ندارم   P-Bagheri Sartrouville
آوریل 28, 2018

میهمان

آنچه از دیده  رَسَد، باران است اشکِ  از  دیده، غمِ یاران است شکوه ای از تو  و دوری  نکنم زآنکه مشکل دلِ بی سامان است دلِ حسرت کشِ بی حوصله ام چون گدایی به دَرَت مهمان است گفته  بودم   بِنِویسم  […]
آوریل 12, 2018

رسوایی

دارم حکایتی زِ ستم در زمانه ام ظلمی برفت و شاهدِ بر اَهلِ خانه ام بِنگر چگونه چُنین خاکِ پاک رنگین شد وین مُدَّعیِّ خدایی چگونه  ننگین  شد   P-Bagheri Sartrouville
آوریل 9, 2018

آگاهی

به شب سواران بگو سپیده در راه است بگو  جفایِ   زمانه  گاه  و  بیگاه   است به هوش بوده که مَقهورِ جاهِلان نشوی که روشنی زِ  دلِ  عاشقانِ  آگاه  است   P-Bagheri Sartrouville
آوریل 6, 2018

زمان وصل

به چَشم هم زدنی چون زمانه می گذرد ببین  چگونه   دَوان  زآشیانه  می گذرد چُنان دلم  زِ  فِراقَت  شد از بهار  تُهی تمامِ  فصلِ  دلم  بی ترانه  می گذرد نشسته ام  بَرِ بَحر  و  بر این افق نِگَرَم مگر  که  […]
مارس 25, 2018

عدالت

چه عدالتی در اینجا که سیاه است و سپیده که یکی رسد  به افلاک و یکی  کمر خمیده نِگَه اَم به  بازوانی  که  بریده  است  و خونین و  زِ  جورِ  روزِگاران، همه  چهره اش  تکیده شب و روزِ مُستمندان به […]
مارس 20, 2018

نوبهار

سالِ نو همراهِ جان باش نغمه و آوازه خوان باش وَز  برایِ  هَمرَهانَت مَرهَمِ روح و روان باش دشمنانت  را رها  کن در کنارِ دوستان  باش دوستی با این و آن  کُن همزبانِ  مردمان  باش آنچه را بگذشته، بگذر نغمه […]
مارس 5, 2018

تبار

زِ آسمان  چو  بِبارد به  برگ  و  بارِ دلم چه  عاشقانه  بشوید  غم  و غُبارِ  دلم ملامت اَم مکن اِی گُل زِ دردِ عشق و جفا تو  اهلِ  مصلحتیّ  و من  از  تَبارِ دلم Sartrouville 05/Mars/2018
ژانویه 28, 2018

گذار

گفتم که همسفر خاطره ام شو!  سفر نکرد بِنشسته  بُد  به  کُنجِ عافیتیّ  و خطر  نکرد بانگی به وی زدم ازهنجرۀ بی صدایِ خویش صد  ناله ام  زِ  دل  شنید، وَ  لیکن  اثر  نکرد اشکی زِ چَشمِ و دلِ (گَرم […]
ژانویه 9, 2018

تمنا

صَنَما  چه  بیقراری؟  که   قرارِ  عاشقانی بِنِشین دمی کنارم  که  تو شاهِ  داستانی که بگویمت چه ها شد سَرِ این غبارِ راهت و چگونه دل بِبُردی، تو نه سارقی،که جانی زِ ستارگان چه  گویم؟ که  تو  نورِ  آفتابی بَرِ تو […]
دسامبر 10, 2017

مادر

چلچراغ   اَنوَرِ  خانه   مادر  بود گوهر  و  دُرّ و دُردانه  مادر  بود زیور و  اُستوانِ   خانه  که  بود؟ بی بقین ناب و یکدانه مادر بود آنکه  میگشته  دورِ  شمعِ  وجود سوته پَر همچو  پروانه  مادر بود عطرِ  خوشبویِ  گُلسِتانِ  جهان […]
دسامبر 8, 2017

توبه

دل  را   فدایِ  عشقِ  تباهی   نمی کنم دیگر  نِگَه  به  رویِ  چو ماهی  نمی کنم گفتن چگونه  این همه اشعارِ عاشقی؟ گُل  را  هَدَر به  چَشمِ سیاهی نمی کنم عُمری که جُمله رفته  به بیراهه و خطا باقی  تَلَف به  […]
نوامبر 26, 2017

دلفگار

دلم  به  کویِ  تو  آمد  شکارِ  تو شد زِ من  رَمید  و  اهل و سازِگارِ  تو شد چُنان به بویِ تو  خو  کرده  بوده  دلَم که از فِراقِ  تو  بَس بی  قرارِ  تو شد چو  آهوانِ   رَمیده  زِ  دشت  و  […]