تو
فوریه 16, 2019
آتش
فوریه 23, 2019

صاحب

چشمی به دَرِ خانه و چشمی به صفایَت

ای صاحبِ عاشقکده  رحمی به  گدایَت

رحمانِ دلِ  عاشق  و دیوانه  تویی،  تو

ای من  به  فدایِ  دل  و قربانِ  جفایَت

هرگز نَنُمودی به من اَت گوشۀ  چشمی

راضی  شده ام  بشنوم  آوا  و  صدایَت

رفتی و گذر کردی از این عاشق مستت

باز آ  و نظر کن  که  دلم کرده  هوایَت

برکَش  سَرِ  زلفِ  سیهَت  تا  که  ببینم

زیباییِ  رویَت  که غم افزوده  به غایت

حاشا  که  دلِ سنگِ  تو  را  نَرم  نِماید

کاین  تنگ دلی  را برساندی  به نهایت

لَختی  نظری  بر دلِ  دیوانه  که  پیمان

شد  بی  سر و سامانه  به  امیدِ  وفایَت

 

15/Feb/19

Sartrouville