ترانه
اکتبر 13, 2016
شب و عاشقی
اکتبر 16, 2016

طره

آمَدَم   رازِ   دلم  باز  کنم

شِکوِه از فُرقَت اَت آغاز کنم

گفته بودم چو بَرَم بنشینی

شور و دلدادگی اَم ساز کنم

پَنجه بَر  زُلفِ کَمَندَت ببرم

چون صَبا طُرّۀ  تو  ناز کنم

رُخِ چون  آینه اَت  بُگشایم

از سیَه مویِ تو مُمتاز کنم

با پَر و بالِ شکسته چه کنم؟

از چه  اندیشۀ  پرواز کنم؟

جام و پیمانۀ دل بشکستی

به که گویم؟ زِ چه آواز کنم؟

 

Sartrouville

14/10/2016