متاع
می 1, 2017
بدرود ؟!
می 2, 2017

عشق و جیب

جالب است

برخی از “جیب” خرج می کنند برای یار

و برخی از “زمان” ، “دل”  و  زندگی شان

و چه روزگارِ غریبی ست

که ارزش “جیب” از “عشق” بیشتر است…

Sartrouville

30/Avril/2017