عریضه
نوامبر 23, 2016
خانه به دوش
نوامبر 25, 2016

عشق و طنز

بِنگر این  قلبِ  زِ عشق آکَنده  را

این خَراب اَت را، به عشق اَت زنده را

رویِ  زیبای اَت  نِگَر در آیِنِه

آفتابی  بر جهان  تابنده  را

یا که لبخندَت  تَداعی می کند

یک جهان شادانگی و خنده را

یا لبانِ سرخ و گرم و نازنین

آتشی از  دوزخِ  سوزنده  را

وین دو چشمِ مست شهلای اَت نِگَر

عاشق و شیدا  نموده  بنده  را

با دو بوسه گشته اَم  مست و رها

بر فنا دادم  “سَر” و “آینده”  را

Sartrouville

23/Nov/2016