حسادت
اکتبر 25, 2016
اسارت
اکتبر 26, 2016

غمگسار

چه ها به حیله  بکردم  که غمگسار شوی

و دل به دستِ  تو  دادم  که یارِ غار شوی

دل اَم زِ دست تو خون شد نیامدی به  بَرَم

در انتظارِ تو  مُردَم  که  سویِ  یار شوی

زِ دل به  ناله بگفتم  که  دیده  بُگشایی

و بی قراریِ  من بین  و  بی قرار  شوی

کرامتی  کن  و  پیمانِ  دل  ببند  و  بمان

که  در  سرایِ نِگاهَم  تو  پَرده دار شوی

Sartrouville

Oct/2016