حدیث
نوامبر 9, 2016
آچمز
نوامبر 10, 2016

قمار زندگی

قلبی تَپَنده

زبانی سُرایَنده

و نگاهی …. به تَلاقیِ آسمان و زمین

که این

تنها مطالبه ام از زندگی ست

که احساسم را

بسُرایم و

بِنگَرَم افق را

که این

تنها مطالبه ام از زندگی ست

که بیش از این نیز

در کف نمی مانَد.

که اگر دل اَت نَتَپَد برایِ دلی

و اگر نسُرایی برایِ دلبری

و اگر نَنگری به افق

که بیاید فُسونگَری

باخته ای

در قمارِ زندگی

با دست هایی خالی

که برگِ برنده اَت دل است

که به دست اَش گیری

و بِنِهی

رویِ میزِ زندگی

در کنارِ دلی دیگر

که زندگی

بازی و قمار دل ها ست

که دلی بُگذاری

و دلی بِبَری …

و این

تنها مطالبه ام از زندگی ست …

 

Sartrouville

05/Nov/2016