جنگ نان
جولای 23, 2016
اندیشه ، انگشت ، قلم
جولای 26, 2016

محفل عشاق

در   محفلِ  عاشقانه  جانانه  شبی  بود

آن شب که سراسر همه لَهو و لَعَبی بود

گفتم که لَبی تَر کُنم  از باده  و  افسوس

بَر پیکرۀ  جام ، همه  جایِ  لبی  بود

 

Sartrouville

Juillet 2016