چشم به راه
دسامبر 25, 2016
نقدی بر انقلاب
دسامبر 26, 2016

نوشته ها و نانوشته ها

روزها، دل نوشته های اَت را می نِگاری

و

شبها دل نانوشته های اَت را …

بر لوحِ دل

بر تار و پودِ جان

و چه دنیایِ غریبی ست

که نانوشته های اَت را بیشتر می خوانی

تا نوشته های اَت …

و ای کاش می شُد نانوشته ها را نیز نوشت

نه !

خود سانسوری چیز خوبی است

لوحِ جان و دل اَت را خالی نکن !

زیبایی هایِ زندگی را نباید نوشت …

 

Sartrouville

25/Dec/2016