عاشقانه های بهاری
مارس 20, 2017
آب و سراب
مارس 22, 2017

نو بهاری دیگر

سالِ نو همراهِ جان شو

نغمه و  آوازه  خوان شو

وَز  برایِ  هَمرَهان اَت

مَرحَمِ  روح  و  روان شو

دشمنان اَت  را رها  کن

در  کنارِ  دوستان  شو

دوستی با این و آن کُن

همزبانِ  مردمان  شو

آنچه را  بگذشته، بگذر

نغمه  پردازِ جهان  شو

زندگی از بهرِ  دل  کُن

آنچه را خواهی، همان شو

 

نوروز بر عزیزان و همگان خجسته باد.

سالی سرشار از صورت هایی شاد، سیرت هایی زیبا، اندیشه ورزی هایِ انسانی و مُتَعالیِ بی پایان برایتان آرزو دارم.

پیمان باقری

Sartrouville

20/Mars/2017