گرفتار
آوریل 15, 2017
سیرت
آوریل 16, 2017

همدم

وقتی به دنیا اومدم، هیچ  نداشتم

لخت و بی لباس

اما حالا یه همستر دارم که همیشه باهامه

هیچ وقت تنهام نمیذاره

برام سر وصدا میکنه که گوشم کر بشه

ولی هست

گاهی نازش میکنم، گاهی دعواش میکنم

و گاهی هم باهاش حرف میزنم

همدم خوبیه

هرچند، شاید اگه در قفسشو باز کنم، اینم بره…..