جستجو
می 10, 2017
جنس عشق
می 17, 2017

هیاهو

در هیاهویِ مردگانِ شهر

صدایِ خرد شدن استخوان ها را

لایِ چرخ دنده هایِ زندگی

می شنوی

اما

تا هنگامی که تنها گوشِ شنوایِ شهری

صدایِ دردهایت شنیده نخواهد شد…

هراس

چون پیچکی

سراپای مردمان شهر را فرا گرفته است…

و چه نیکو لحظه ای است

پناه بردن به غار…

 

Sartrouville

15/May/2017