وفادار
مارس 24, 2019
رنجنامه
آوریل 10, 2019

ویرانه

خانه ویران شده و باغ و گلستان خالی است

دیده  از منظرۀ  بلبل  و  بُستان  خالی است

نیست در شهرِ من از خُسروِ  خوبان خبری

جایِ سهرابِ یَل و  رستمِ دستان خالی است

 

25/Mar/19

Sartrouville