حرف دل
اکتبر 30, 2016
حکایت
اکتبر 31, 2016

و گاهی زندگی

و گاه

شعر و قهوه و سیگار

که تنهایی، فرصتی  و

نعمتی است

که بنشینی و

دلی از عزایِ دلِ تنهائی ات

در بیاوری ….

و زندگی را

تنها

با خودت قسمت کنی

آری

اینچنین است

گاه

شعر و قهوه و سیگار و زندگی …

 

Sartrouville

Oct/2016