گاهی …
اکتبر 1, 2016
متفاوت ترین جنگ
اکتبر 7, 2016

پیدا و پنهان

از چه رو  آشفته  و مجنون  و شیدا می روی؟

رازِ  دل  نا گفته  و   پنهان  و  پیدا  می روی؟

جامِ دل بشکسته شد، از کویِ  دلدارَت کنون

با غمی  پنهانی و  اشکی  هویدا  می روی؟

بالِ  پروازَت  شکست  از  نامُرادی هایِ  دل

پایِ در گل مانده ای و سویِ فردا می روی؟

 

Sartrouville

04/Oct/2016