پیروزی ترامپ – نقص قانون اساسی

راهی به دل
ژانویه 31, 2017
آزاده
فوریه 2, 2017

پیروزی ترامپ – نقص قانون اساسی

انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا به پایان رسید و ترامپ، سرانجام پیروز شد و بر کرسی ریاست جمهوری قدرتمند ترین کشور جهان تکیه زد.

در این میان، اعتراض های بسیاری بر اندیشه ترامپ و وعده ها و شعارهای انتخاباتی وی صورت گرفته و در بسیاری از موارد به درگیری هایی نیز منجر شده است.

نکته اساسی در این میان، که مورد غفلت اکثر کارشناسان سیاسی قرار گرفته، ترامپ و عقاید وی نیست، بلکه قانونی است که بر پایه آن، وی توانسته به پیروزی برسد: نقصی “اساسی” در “قانون اساسی”.

قانون اساسی ایالات متحده آمریکا که در ربع آخر قرن هجدهم و با تجدید نگرش هایی به مرور زمان، نگاشته شده، نوعی خاص و انحصاری از یک قانون اساسی دموکراتیک است که در آن، رئیس جمهور، نه با رای مستقیم مردم، که بنا به دلایلی که در زمان نوشتن این قانون، منطقی بنظر میرسید، با رای مردم به اعضای کالج های انتخاباتی(الکتورال) هر ایالت و سپس رای آن اعضا به فرد مورد نظر، انتخاب میشود. تعداد اعضای کالج های انتخاباتی نیز بر مبنای تعداد اعضای آن ایالت در کنگره تعیین میشود. از طرف دیگر، رای کالج های انتخاباتی هر ایالت، بطور معمول به یک نماینده خواهد بود که طبیعتا از حزب اکثریت است. در حقیقت بر اساس اصل “برنده، همه چیز را میبرد” رای جمعیتی که در ایالت مربوطه اکثریت را کسب نکرده محاسبه نشده و تمامی آرای اعضای کالج های انتخاباتی به نفع برنده آن ایالت که بطور معمول از حزب آنان است خواهد بود.

و بر اساس همین “نقص”  بوده که ترامپ با وجود کسب سه میلیون رای کمتر از رقیب خود، به عنوان رئیس جمهور برگزیده شد. سه میلیون رای که هر کدام از آنها میتوانست، و باید، نتیجه انتخابات را تغییر دهد.

موارد ذکر شده، نقائصی است اساسی از قانون اساس ایالات متحده که رای مردم به گونه ای غیر مستقیم محاسبه میشود و در عین حال، رای اقلیت در هر کدام از ایالات، به نفع اکثریت، مصادره میگردد. قانونی که بایستی مورد بازبینی قرار گرفته و تحولی دموکراتیک در آن صورت گیرد. بازبینی، تحول و مدرنیزه کردن قانون اساسی ایالات متحده، بایستی یکی از مهمترین الزامات و اولویت های این کشور باشد تا افرادی نظیر ترامپ، علیرغم عدم شایستگی، نتوانند پیروز انتخابات به شمار آیند.

در دموکراسی مدرن، رای تک تک مردم برای انتخاب رئیس جمهور، مورد شمارش قرار میگیرد و در نتیجه، برنده نهایی بر اساس “رای حقیقی” اکثریت مردم، حتی با اختلاف یک رای، معرفی میشود.