آشکار
مارس 3, 2017
بر باد رفته
مارس 5, 2017

چاره

باید که  از برایِ  دلم چاره ای کنم

درمانِ دردی از  دلِ غَمباره ای کنم

این غُصّه ها و غم که هَمی زآسمان فُتَد

چَتری  برایِ  این  دلِ  بیچاره ای  کنم

 

Sartrouville

01/Mars/2017