حقوق بشر
آگوست 1, 2016
مدیران و بیلان
آگوست 3, 2016

کتاب سوزان

روزهایی چند پس از شکست به اصطلاح کودتای ترکیه، شاهد صحنه هایی دلخراش، عجیب و غیر قابل تصور در ترکیه قرن بیست و یکم بودیم. حمله عوام به کتاب فروشی ها و تخریب و آتش زدن کتاب ها را می گویم.

کتاب سوزان را هنگام حمله اعراب بیابانگرد به سرزمین پارس، همه ما در لابه لای کتاب های تاریخ خوانده ایم. پدیده ای که همواره از سوی مراجع اسلامی، اعم از سنی و شیعه، مورد تکذیب قرار گرفته و آن را تحریف تاریخ و زائیده ذهن پارسیان دانسته اند. اما آنچه از جانب مسلمانان ترکیه بر کتاب و کتاب فروشان رفت، مشتی بود نمونه خروار، نه در صدر اسلام، که حدود چهارده قرن پس از آن و در اوج پیشرفت تمدن و تکنولوژی بشر. و به وضوح نمایانگر آن بود که سوزاندن و نابود کردن میلیون ها جلد کتاب در اوج تمدن پارس، نه تنها تحریف تاریخ نبوده، که ادعای زائیده ذهن را به رویت عین مبدل کرد.

مسلمانان ترکیه، به رهبری رژیم پوپولیستی اردوغان، پای در راهی گذارده که چهار دهه قبل، ایرانیان رفتند. نه تنها دو سه نسل جدید و جوان پس از انقلاب که شدیدا مخالف حکومت مذهبی اند، که حتی نسل انقلابی ایران نیز، هنگامی که به گذشته مینگرد، لرزه بر اندامش می افتد و احساس ندامت می کند از آنچه بر کشورش رفته و او عامل آن بوده. همه این ها در شرایطی است که حتی در روزهای اوج انقلاب و شور انقلابی نیز هیچ گاه شاهد پدیده منفور و ضد علمی و ضد بشری کتاب سوزان نبوده ایم. کتاب های بسیاری به لحاظ مسائل سیاسی از ویترین کتاب فروشی ها  برداشته شد و چاپ کتاب های جدید، مشمول ممیزی سفت و سخت قرار گرفت و گرچه تقریبا تمامی مشروب فروشی ها را به آتش کشیدند، اما هیچگاه حتی یک کتاب فروشی به آتش کشیده نشد.

پدیده کتب سوزان، قدمتی به درازای ظهور اسلام دارد. زمانی که خلیفه ها و امامان وقت، قرآن را تنها کتاب مجاز می دانستند و زبان عربی را تنها زبان مجاز در محدوده امپراطوری اسلام.

اکنون نیز اردوغان و کارگزاران حکومت ترکیه و هواداران عامی او، حال و هوای امپراطوری عثمانی را در سر می پرورانند و لذا عملکردشان نیز کپی برداری کاملی است از رفتار و عملکرد وحشیانه و ضد بشری امپراطوری عثمانی و صدر اسلام. نمونه های این ادعا را نیز میتوان در عکس العمل مزدوران اردوغان که برخی نیز با انتشار عکس هایشان مشخص شد که از فرماندهان داعش بوده اند، با سربازان و دستگیر شده گان کودتا مشاهده کرد. سربریدن هایی که نشان از نحوه برخورد اعراب بیابانگرد با مردمان متمدن سرزمین های تسخیر شده دارد.

علاوه بر برکناری و دستگیری هزاران قاضی، پلیس و کارمندان عالی رتبه و تحصیل کرده ، دهها هزار آموزگار، استاد دانشگاه ، روزنامه نگار، نویسنده و روشنفکر ترکیه به دستور اردوغان ممنوع الخروج شده اند. آماری است سرسام آور که نشان از عمق اختلاف و تنفر طبقه آگاه و روشنفکر ترکیه از رژیم آن کشور دارد. خطری است بالقوه که نه تنها واکنش های اجتماعی بسیاری را به دنبال خواهد داشت بلکه سبب انزوای ترکیه از جوامع تکنولوژیک و پیشرفته خواهد شد. هم اکنون و در ابتدای کار نیز، ابراز نگرانی مسئولین عالی رتبه اتحادیه اروپا و تهدید آنان در مورد لغو درخواست پذیرش ترکیه به عضویت اتحادیه اروپا، نمایانگر جبهه گیری جامعه متمدن علیه اعمال غیر انسانی و ضد دموکراتیک ترکیه است.

اردوغان و ترکیه، پای در راهی نهاده که سرانجامش ناکجا آباد است.