صدف
ژوئن 7, 2017
بغض
ژوئن 17, 2017

گلزارِ عشق

لاله  بچینیم  زِ  گلزارِ  عشق

چرخه زنان جمله هوادارِ عشق

بیدل  و   آوارۀ  هر   بوستان

پَرسه  زنانیم  گرفتارِ  عشق

بارِ گران را بِنِهیم اَش ز دوش

رَه  بِسپاریم  به  دیدارِ عشق

در دلِ  هر  تیمچه  فریاد  کن

این دلِ زار است خریدارِ عشق

خانه  خرابیم  ولی  دلخوشیم

زآنکه  بماندیم  به  آوارِ  عشق

زندگی و هستیِ مان رفته، جُز

باده  و  پیمانه  و  پندارِ  عشق

 

Sartrouville

12/Jun/2017