635893164214495661
صدف
ژوئن 7, 2017
500x408_1460620734240339
بغض
ژوئن 17, 2017

گلزارِ عشق

boostan

لاله  بچینیم  زِ گلزار عشق

چرخ زنان جمله هوادارِ عشق

بیدل و آواره یِ هر بوستان

پَرسه  زنانیم  گرفتارِ عشق

بارِ گران را بِنِهیمَش ز دوش

رَه  بِسپاریم  به  دیدارِ عشق

چونکه  به  بازار رسی  داد زن

کاین دلِ زار است خریدارِ عشق

خانه  خرابیم  ولی  دلخوشیم

زآنکه  بماندیم  به آوارِ عشق

زندگی و هستیِ مان سوخت، جُز

باده  و  پیمانه  و  پندارِ عشق

 

Sartrouville

12/Jun/2017

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.