گام
ژانویه 25, 2017
زیستگاه
ژانویه 27, 2017

گمراه

دیده گانَم  پِیِ  تو، هَم سَفَرِ  راهِ  تو  شد

دلِ من در به در  و  واله و  هَمراهِ  تو  شد

روزگارَش به سکوت و به صفا  می گُذَراند

لیکن  آواره  و  دیوانه  و  گمراهِ   تو   شد

 

Sartrouville

26/Jan/2017