یافتی ؟
اکتبر 26, 2016
سنگ خاره
اکتبر 27, 2016

گناه

مَردُمکِ  سیاهِ  تو  مرا  نگاه  می کند

و  زندگانیِ  مرا  همه  تباه  می کند

ببین  کنون در  آیِنِه! نِگَر  دو  چَشمِ  فتنه گر

که روز و روزِگار من، چه سان سیاه می کند

مَرا مَکُن  مَلامَت اَم!  چگونه  باد  طاقَت اَم؟!

هر آنکه دیده چَشمِ تو  یقین  گناه می کند

 

Sartrouville

23/Oct/2016