سهمِ من
آوریل 11, 2017
لب و سراب
آوریل 12, 2017

گُلِ سرخ

هیچگاه مرگِ گُلِ سرخ را باور نمی کنم

می اُفتد

می خُشکد

اما نمی میرَد

همچون عشق …

خشکیده اَش نیز

لایِ برگ هایِ دفتری یا کتابی

می مانَد و داغی را از عشقی، تازه میکند…

Sartrouville

12/Avril/2017