برگِ پائیزی
اکتبر 24, 2019
اندرز
دسامبر 1, 2019

یادگاران

دستی  به  سر گرفتیم  با  یادِ هم قطاران

چَشمی  به  رَه  گشودیم  در انتظارِ  یاران

رفتند وخفته درخاک، مائیم و قطره  دَمعی

جاری شود  زِ چَشمان چون سیلِ نوبهاران

 

24/Nov/19

Sartrouville