کوتاه از دل
آوریل 28, 2017
وسوسه
آوریل 29, 2017

یادگار

از دوست، ندارم  بجز از  انتظارِ دوست

دارم  درونِ  سینه، دلی  بی  قرارِ دوست

وین آفتابِ  چهرۀ  او چون  برون  شود؟

بر چشم  و دیده ام، قدمِ  ماندگارِ  دوست

Sartrouville

29/Avril/2017